Prezentare economia socială

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor cu caracter social şi economic desfăşurate de entităţi care respectă cumulativ următoarele principii:
a) prioritate acordată persoanei faţă de creşterea profitului; 
b) asociere liberă şi deschisă;
c) drept egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital sau de valoarea cotizaţiilor;
d) autonomie decizională, prin capacitatea deplină de alegere sau, după caz, numire şi revocare a organelor de conducere, de punere în executare şi de control al propriilor activităţi; 
e) organizare de sine-stătătoare, prin calitatea de persoană juridică de sine-stătătoare;
f) independenţa faţă de domeniul public, prin calitatea de persoane juridice de drept privat;
g) în cazul distribuirii profitului către membri, realizarea acesteia proporţional cu activitatea lor în cadrul organizaţiei, şi nu cu aportul de capital sau valoarea cotizaţiilor.
Economia socială promovează valorile fundamentale ale eticii, solidarităţii şi transparenţei.

Prezentare proiect

Titlul proiectului: „Valorificarea forței de muncă din județul Brasov prin dezvoltarea economiei sociale” 
Codul proiectului: POSDRU/173/6.1/G/148208 
Beneficiarul proiectului: SC REDIS CONSULT SRL 
Perioada de implementare a proiectului: 12 luni (05.01.2015 – 31.12.2015)

Obiectivul general al proiectului

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin crearea unui sistem de servicii care să asigure îmbunătățirea accesului pe piața muncii și să creeze o structură a economiei sociale (care a creat 8 locuri de muncă) – SC CENTRUL DE EVENIMENTE YAZ SRL. 
Prin acest proiect s-a creat Centrul de resurse pentru mediere, asistență, orientare profesională, pentru structurile economiei sociale care a asigurat asistență, consiliere, mediere, formare profesională și integrare pe piața muncii pentru toate persoanele din grupurile vulnerabile ce au fost recrutate.

Prin acest proiect s-a creat Centrul de resurse pentru mediere, asistență, orientare profesională, pentru structurile economiei sociale care a asigurat asistența, consiliere, mediere, formare profesională și integrare pe piața muncii pentru toate persoanele din grupurile vulnerabile ce au fost recrutate.

Rezultatele proiectului

Rezultate proiect
Rezultate proiect
Rezultate proiect

- realizarea analizei diagnostic a nevoilor persoanelor din grupul ţintă;
- crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistenţă şi orientare profesională, pentru structurile economiei sociale – care a asigurat recrutarea (30 persoane recrutate), medierea, asistenţă, orientarea spre cursul de formare profesională şi integrarea pe piaţă muncii (atât pe piaţă liberă cât şi în cadrul structurii înfiinţate pe proiect);
- înfiinţarea unei structuri a economiei sociale la Hărman – S.C. CENTRUL DE EVENIMENTE YAZ S.R.L. care a angajat 8 persoane, aceste posturi vor fi menţinute cel puţin 7 luni de la finalizarea proiectului;
- s-a creat unui cadru de sprijin funcţional şi eficient de cooperare, între solicitant şi actori de pe piaţa muncii, care a permis identificarea celor mai potrivite intervenţii suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea oportunităţilor de ocupare şi formare profesională pentru grupurile vulnerabile.